Lažnivi oglasi so več kot oglasi!


Tudi jaz želim oglase!

Lažnivci smo se prijazno odločili vsem Vam, ki ste našli to stran, omogočiti, da svoje spletne strani »onečedite« z našimi nesramnostmi.

Kako Vam je uspelo priti sem, je velika uganka.


Ponujamo Vam neponovljive

Oglase

Res. Po dolgem razmisleku in sestankovanjih, za katere je sprva kazalo, da jih ne bo, kasneje pa, da jim nikoli ne bo konca, smo pripravili enostavni onesramnovalni mehanizem, s katerim vsakomur (ki izpolnjuje pogoje), omogočamo, da svoje spletne strani dopolni s tistim, kar jim je od nekdaj manjkalo – z dodatnimi, nepomembnimi in mestoma neprimernimi sporočili sponzorjev vprašljive kakovosti.

Ta ponudba ni brezplačna – mi smo plačali elektriko, Vi pa menda tudi. Kakšno zvezo ima to z našo ponudbo? Ne vemo, se nismo pozanimali.

Oglasi se ponavljajo.


Pogoji

Prvi pogoj, ki ga morate izpolniti, predno Vam omogočimo onesramljenje, je, da se strinjate s tem, da avtorji in uredniki spletnega mesta laznivci.blogspot.com (v nadaljevanju: ponudniki) ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala Vam ali uporabnikom Vaše spletne strani zaradi uporabe naše programske kode (v nadaljevanju: proizvoda). Hkrati se strinjate, da v celoti nosite kazensko in drugo odgovornost za uporabo proizvoda. Ponudniki ne zagotavljamo rednega in pravilnega delovanja proizvoda, niti tega, da bo proizvod sploh na voljo.

Naslednji pogoj je, da se strinjate, da ste sami v celoti odgovorni za nevšečnosti pri uporabi našega proizvoda na Vaši spletni strani. Sami prevzamete odgovornost za to, da proizvod dodate v svoje spletne strani. Ponudniki proizvodu prilagamo navodila za uporabo, vendar ne odgovarjamo za pravilnost navodil. Sami tudi nosite odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali neuporabe priloženih navodil.

Dodatni pogoj je, da uporabnikom svojega spletnega mesta na jasen način razložite, da je namen našega proizvoda šala in da vsebine, ki predstavljajo del proizvoda, vsebujejo neresnične informacije. Pri tem jih smete napotiti na naše opozorilo.


Postopek

Vljudno ste vabljeni, da se javite na naš spletni naslov s ključnimi besedami »hočem oglase« in izkažete svoje zanimanje za ponudbo.

V čim krajšem času boste prejeli naš odgovor, nakar se bomo dogovorili glede nameščanja proizvoda na Vašo spletno stran.

Lep pozdrav,

Vaši Lažnivci


p.s. Vljudno vabljeni na demonstracijski ogled oglasov.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!  © 1994-2008 Matija Lah & Tilen Ivič & Benjamin Lesjak